Wybierz język:   Angielskie Greckie Polskie Chinese

porady - Opłaty przy kupnie nieruchomości GR - nieruchomosci-grecja.pl
porady - Opłaty przy kupnie nieruchomości GR - nieruchomosci-grecja.pl

Dochodowe inwestycje w nieruchomościach

Dochodowe inwestycje w nieruchomościach

Opłaty przy kupnie nieruchomości GR

Wydawany: 19/12/06

 

KUPNO NIERUCHOMOŚCI W GRECJI
 
 
Sposoby płatności przy zakupie nieruchomości
Ø Zaliczka 10% od ceny rzeczywistej przy wstępnej umowie.
Ø Następna opłata 30% przy podpisaniu umowy o kupnie  nieruchomości.
Ø 30% opłaty przy zakończeniu konstrukcji  żelbetonowej.
Ø Ostatnia wpłata 30% po wstawieniu stolarki okiennej i dzwiowej.
Przykład  opłat i podatków:
Przy kupnie domku wczasowego o  wartości  obiektywnej 50.000 euro i ceny rzeczywistej 200.000 euro(podatki są wyliczane od ceny obiektywnej), opłaty są:
Ø Adwokat: (44.020 euro  x 1%) + [(50.000-44.020) x 0.5%]=470 euro
Ø Notariusz: (50.000 x 1%)+500=1.000 euro
Ø Podatek prawno-cywilny: (15.000 euro jest 9%, a następne 35.000 euro jest 11%) (15.000 euro x 9 %)+[(50.000-15.000) x  11 %]= 5.200 euro
Ø Podatek  gminy: 5.200 x  3 %= 156 euro
Ø Opłata do za wpis do kśięg wieczystych: 50.000 x 0,5 % = 250 euro
Ø Ogólna suma podatków i opłat: 5.950 euro
Ø Prowizja agencji nieruchomości: 200.000 x 2,5% do 3% = 5.000 = 19 %( V.A.T.)= 4.760 euro
Ø Ogólna opłata: 13.026 euro (prowizja  jest  przykładowa)
 
 
 
 
 
 
 
 

Do obowiązków adwokata, należy sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości jak również zebranie niezbędnej dokumentacji do podpisania aktu notarialnego oraz załatwianie formalności w biurze podatkowym . Wynagrodzenie adwokata za powyższą usługę wynosi 300-400 euro . Ponieważ zdarzają się przypadki iż nieruchomość obiążona jest hipoteką lub stanowi współwłasność kilku osób i jej sytuacja prawna jest nieuregulowana .


Zebrane dokumenty adwokaci przekazują notariuszowi , który sporządza akt notarialny . Przy podpisywaniu aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości istnieje prawnie przewidziany obowiązek obecności adwokatów obu stron . Tutaj adokat pobiera opłatę w od wartości ceny nieruchomości w pisanej w akcie notarialnym .


Od kwoty do 44.021 tys. euro 1% procent.
Od kwoty 44.021 euro do 1.467.352 euro 0,5% procent
Od kwoty 1.467.352 euro do 2.934.703 euro 0,4% procent
Od kwoty 2.934.703 euro do 5.869.406 euro 0,3% procent
Uwaga : podatek jaki pobiera adokat od nieruchomości do 44.021 euro wynośi1%
Podatek jaki pobierze od wyższych kwot czyli O,5% czy0,4% i.t.d.
Sumuje się razem z początkowy podatkiem do wartości 44.021 euro.
Plus 50-euro tytułem opłaty za znaczki skarbowe.

Opłata notarialna jest również obliczana od wartości nieruchomości i wynosi 1,5% do 2% wartości wpisanej w akcie notarialnym .
Opłata za wpis do Ksiąg Wieczystych podobnie jak poprzednie ustalona jest prawnie i wynosi 0.55% od wartości nieruchomości . Przed kupnem nieruchomości istnieje konieczność uzyskania numeru identyfikacyjnego w Urzędzie Podatkowym , gdyż przy kupnie nieruchomości towarzyszy opłata podatkowa . Jej wysokość jest uzależniona od wartości nieruchomości tz 7 % od wartości do 15.000,00 euro i 9% od wartości powyzej 15.000,00 euro . W dużych miastach może wynosić 9% i 11% . Od sumy podatku oblicza się dodatkowo 3% tytułem opłaty komunalnej .
W)w podatek jest obliczany na podstawie ustalonej ceny panastwoej zależy on od rejonu położenia nieruchomości,kategori nieruchomości oraz jego roku budowy.
Prowizja biura nieruchomości wynosi od 2,5% do 3% od rzeczywistej ceny kupna(a nie ceny wpisanej w akcie notarialnym)  ( do prowizji agencji doliczamy 19% VAT)