Wybierz język:   Angielskie Greckie Polskie Chinese

porady - Przepisy opodatkowania nieruchomości - nieruchomosci-grecja.pl
porady - Przepisy opodatkowania nieruchomości - nieruchomosci-grecja.pl

Dochodowe inwestycje w nieruchomościach

Dochodowe inwestycje w nieruchomościach

Przepisy opodatkowania nieruchomości

Wydawany: 19/12/06

 

W przypadku gdy nabyta nieruchomość jest wykorzystywana do własnych potrzeb lub jako letnia rezydencja nie ma konieczności wypełniania corocznego druku podatkowego . Jeżeli nabywca nieruchomości mający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Grecji wynajmuje nabytą nieruchomość i uzyskuje z niej dochód w wysokości powyżej 600,00 euro rocznie ma obowiązek rozliczenia podatkowego . Podobnie w przypadku gdy powierzchnia mieszkalna nieruchomość jest większa niż 150m2

  Od 2008-roku mają wejść przepisy dot. opodatkowania za nieruchomości do 200-m2 mieszkania będą  nie opodatkowane.Powyżej  200-m2 będzie opłata  jeżeli wartość nieruchomości przekroczy 300.000-euro  wtedy róznica z nadwyzki  jaka wystapi będzie opodatkowana 0,1% np. mieszkanie  100-m2 o wartości 350.000-euro bedzie opodatkowane,czyli350.000-300.000 =50.000-euro xo,1%=50-euro  Za majątek o dużej wartości uważane są te których wartość przekracza 243.000,00 euro w przypadku osób samotnych , 487.200 euro dla małżeństw, zwiększonej o 61650 euro na dziecko i 73400euro na trzecie i kolejne dziecko .
W przypadku osób prawnych suma ta wynosi 607.490 euro .
Powyższe dane dotyczą stawek z początku 2002 roku .

Wyjątki - zwolnienia od podatków
Zgodnie z artykułem23 istnieją pewne kategorie i ograniczenia odnoszące się do osób fizycznych o prawnych
Poniżej kilka przykładów zwolnień od podatków
- Obszary zalesione
- Jeżeli nieruchomość pochodzi ze spadku / w przypadkach prawem przewidzianych / podatek może być rozłożony w miesięcznych ratach na okres 2 lat . Termin zaczyna się w roku w , którym powstał obowiązek zapłacenia podatku .
- Zwolnienie z 50% od wartości nieruchomości w przypadku gdy nieruchomość została skonfiskowana przez Departament Archeologii lub została określona dekretem Prezydenckim jako nieruchomość o dużej wartości historycznej
- Budynki , które będą wywłaszczone i procedura wywłaszczenia jest już w toku
- ponadto 50% od wartości ziemi będących pod przymusowym wywłaszczeniem
- Nieruchomości , które zostały darowane na rzecz państwa .

Obowiązek rozliczenia podatkowego mają / dane z początku 2002/ ;

1/ Osoby mające majątek o dużej wartości
a/ osoba samotna -powyżej 243.600euro
b/ małżeństwo -powyżej 487.200euro . Nieruchomość należąca do niezamężnego dziecka doliczana jest do wartości nieruchomości jednego z rodziców pod warunkiem , że jest ono pod opieką rodziców .
Majątku dziecka nie dolicza się do majątku rodziców w przypadku gdy pochodzi on ze spadku lub darowizny
c/ osoby prawne -powyżej stawki zwolnionej od opodatkowania , chyba , ze prowadzą działalność dochodową na terenie Grecji .

Od podatku odliczane są raty płacone na spłacenie kredytu mieszkaniowego .

Podstawą wyliczenia podatku jest rynkowa lub obiektywna wartość nieruchomości .

Osoba mieszkająca za granicą może wypełnić formularz podatkowy w najbliższym konsulacie greckim .
Podatek musi być zapłacony przez podatnika lub jego pełnomocnika w urzędzie podatkowym . Nie może być wysłany pocztą .
Może byś zapłacony w trzech równych , nieoprocentowanych ratach , w dwumiesięcznych odstępach czasu .
Jeżeli podatek płacony jest w całości zostaje on obniżony o 2,5% .
Jeżeli następuje zwłoka w zapłaceniu podatku następuje doliczenie kary w wysokości od 1.5% do 300% za każdy miesiąc zwłoki , licząc od dnia następnego w którym upłyną termin zapłaty .
W przypadku błądnego wypełnienia formularza podatkowego następuje zwiększenie od 3.5 % do 300% od podatku , którego chciało się uniknąć .
Niezależnie od tego istnieje kara w wysokości od 117 do 1170 euro nakładana na osoby , które unikają zapłacenia podatku .

Jak na razie nie ma szczególnych opłat komunalnych . Istnieją natomiast pewne obowiązkowe opłaty za czyszczenie miasta , które są wliczone do rachunku za prąd elektryczny / płatne co dwa miesiące / . Wielkość ich jest uzależniona od powierzchni mieszkania .

ieszkania poza terytorium Grecji wynajmuje nabytą nieruchomość i uzyskuje z niej dochód w wysokości powyżej 600,00 rocznie ma obowiązek rozliczenia podatkowego . Podobnie w przypadku gdy powierzchnia mieszkalna nieruchomość jest większa niż 150m2

Aktualnie nie ma w Grecji corocznego podatku od nieruchomości z wyjątkiem podatku od majątków o dużej wartości , niezależnie od tego czy jest to własność osoby fizycznej czy biura należące do osób prawnych . Za majątek o dużej wartości uważane są te których wartość przekracza 243.000,00 euro w przypadku osób samotnych , 487.200 euro dla małżeństw, zwiększonej o 61650 euro na dziecko i 73400euro na trzecie i kolejne dziecko .
W przypadku osób prawnych suma ta wynosi 607.490 euro .
Powyższe dane dotyczą stawek z początku 2002 roku .

Wyjątki - zwolnienia od podatków
Zgodnie z artykułem23 istnieją pewne kategorie i ograniczenia odnoszące się do osób fizycznych o prawnych
Poniżej kilka przykładów zwolnień od podatków
- Obszary zalesione
- Jeżeli nieruchomość pochodzi ze spadku / w przypadkach prawem przewidzianych / podatek może być rozłożony w miesięcznych ratach na okres 2 lat . Termin zaczyna się w roku w , którym powstał obowiązek zapłacenia podatku .
- Zwolnienie z 50% od wartości nieruchomości w przypadku gdy nieruchomość została skonfiskowana przez Departament Archeologii lub została określona dekretem Prezydenckim jako nieruchomość o dużej wartości historycznej
- Budynki , które będą wywłaszczone i procedura wywłaszczenia jest już w toku
- ponadto 50% od wartości ziemi będących pod przymusowym wywłaszczeniem
- Nieruchomości , które zostały darowane na rzecz państwa .

Obowiązek rozliczenia podatkowego mają / dane z początku 2002/ ;

1/ Osoby mające majątek o dużej wartości
a/ osoba samotna -powyżej 243.600euro
b/ małżeństwo -powyżej 487.200euro . Nieruchomość należąca do niezamężnego dziecka doliczana jest do wartości nieruchomości jednego z rodziców pod warunkiem , że jest ono pod opieką rodziców .
Majątku dziecka nie dolicza się do majątku rodziców w przypadku gdy pochodzi on ze spadku lub darowizny
c/ osoby prawne -powyżej stawki zwolnionej od opodatkowania , chyba , ze prowadzą działalność dochodową na terenie Grecji .

Od podatku odliczane są raty płacone na spłacenie kredytu mieszkaniowego. Podstawą wyliczenia podatku jest rynkowa lub obiektywna wartość nieruchomości. Osoba mieszkająca za granicą może wypełnić formularz podatkowy w najbliższym konsulacie greckim . Podatek musi być zapłacony przez podatnika lub jego pełnomocnika w urzędzie podatkowym . Nie może być wysłany pocztą . Może byś zapłacony w trzech równych , nieoprocentowanych ratach , w dwumiesięcznych odstępach czasu . Jeżeli podatek płacony jest w całości zostaje on obniżony o 2,5% . Jeżeli następuje zwłoka w zapłaceniu podatku następuje doliczenie kary w wysokości od 1.5% do 300% za każdy miesiąc zwłoki , licząc od dnia następnego w którym upłyną termin zapłaty . W przypadku błędnego wypełnienia formularza podatkowego następuje zwiększenie od 3.5 % do 300% od podatku , którego chciało się uniknąć . Niezależnie od tego istnieje kara w wysokości od 117 do 1170 euro nakładana na osoby , które unikają zapłacenia podatku .

Jak na razie nie ma szczególnych opłat komunalnych . Istnieją natomiast pewne obowiązkowe opłaty za czyszczenie miasta , które są wliczone do rachunku za prąd elektryczny / płatne co dwa miesiące / . Wielkość ich jest uzależniona od powierzchni mieszkania .