Wybierz język:   Angielskie Greckie Polskie Chinese

porady -  Prawne zabezpieczenie - nieruchomosci-grecja.pl
porady -  Prawne zabezpieczenie - nieruchomosci-grecja.pl

Dochodowe inwestycje w nieruchomościach

Dochodowe inwestycje w nieruchomościach

Prawne zabezpieczenie

Wydawany: 19/12/06

Każdy obywatel Uni Europejskiej może, bez żadych ograniczeń , nabyć nieruchomość na terenie Grecji , wyjątek stanowią nieruchomość znajduje się w pasie przygranicznym , na zakup których wymagane jest specjalne pozwolenie , wydawane przez Ministerstwo.

Nieruchomość nabywa się na tych samych zasadych jak każdy obywatel grecki , ale nie przysługuje ulga podatkowa , chyba że jest się stałym mieszkańcem Grecji.

Wszystkie transakcje nieruchomości w Grecji podlegają ustalonemu prawu.Biuro nasze zapewnia Panstwu doświadczonych i zaufanych radców prawnych. Nasza adwokatka absolwetka Prawa Uniwersytetu Warszawskiego posiada nostryfikowany dyplom upoważniający wyko-nywanie swego zawodu w Grecji. Po podjęciu decyzji przez Państwa o zakupie nieruchomości nasi radcy prawni będą w stanie odpowiedziec na wszelkie pytania związane z waszą transakcją. Przy zakupie i sprzedaży nieruchomości obecność adwokata oraz notariusza jest obowiązkowa wg obowiązującego prawa w Grecji.

Przy zakupie nieruchomości pierwotnych zostanę skontrolo-wane księgi wieczyste własności prawnej sprzedającego,oraz kontrola od wszelkich obciążeń (hipotek, zastaw,konfiskata) W akcie notarialnym , który podpisywany jest przez obie strony kontraktu , adwokatów oraz notariusza zamieszczone są wszystkie dane dotyczące nieruchomości tz rodzaj nieruchomości , powierzchnia , jej położenie , procent we własności gruntu na którym jest położona jak również sposób spłaty w przypadku gdy nieruchomość kupowana jest z kredytem bankowym lub spłacana w kilku ratach . Jeżeli kupowana jest nieruchomość jeszcze nie zbudowana lub nie wykończona akt notarialny zawiera detale dotyczące wykończenia i wyposażenia apartamentu , termin oddania nieruchomości do użytku oraz karę za nie dotrzymanie terminów . Do aktu notarialnego dołączone są plany położenia nieruchomości , które podpisywane są przez kupującego i sprzedającego .

Po sporządzeniu aktu notarialnego adwokaci stron rejestrują akt w Związku Adwokatów i następnie składają podanie o wpis do Ksiąg Wieczystych . Wpisanie do Ksiąg Wieczystych jest równoznaczne z przeniesieniem własności nieruchomości ze sprzedającego na kupującego. Jeżeli zakupie nieruchomości towarzyszy kredyt bankowy to następuje również wpis do hipoteki .

Po zakończeniu udanej transakcji zakupu nieruchomości,nasza firma może państwu zaoferowac współpracujących z nami tłumaczy języka greckiego w Grecji jak i w Polsce

www.grecki.wb.pl