Wybierz język:   Angielskie Greckie Polskie Chinese

porady - Inwestycję w Polsce - nieruchomosci-grecja.pl
porady - Inwestycję w Polsce - nieruchomosci-grecja.pl

Dochodowe inwestycje w nieruchomościach

Dochodowe inwestycje w nieruchomościach

Inwestycję w Polsce

Wydawany: 07/12/06

Główne powody, dla których warto rozważyć inwestycję w Polsce:

Potencjał inwestycyjny

 • Wzrost PKB dwa razy wyższy niż w Europie Zachodniej
 • 1 miejsce w rankingu planowanych inwestycji w Europie
 • 2 miejsce w Europie pod względem zaufania inwestorów
 • 5 miejsce na świecie w rankingu najlepszych lokalizacji dla BIZ
 • Doskonała wydajność produkcji

Zasoby kadrowe

 • 20 milionów młodych, wyedukowanych i znających języki obce osób
 • 50% społeczeństwa ma mniej niż 35 lat
 • Ponad 2 miliony osób uczęszcza do szkół wyższych
 • 427 ośrodków nauczających na poziomie wyższym
 • Lojalne i pracowite społeczeństwo

Strategiczne położenie

 • W sercu kontynentalnej Europy
 • Dostęp do 250 milionów konsumentów w promieniu 1000 km
 • Część transeuropejskiego korytarza drogowego
 • Konkurencyjne koszty działalności gospodarczej

Znaczący rynek zbytu

 • 38 milionów konsumentów i 10% roczny wzrost rynku detalicznego

Zachęty inwestycyjne

 • Ponad 90 mld euro dostępnych na rozwój, infrastrukturę i zasoby kadrowe
 • 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych i Parków Technologicznych oferujących zachęty

Europejskie centrum usług i B+R

 • Światowe i regionalne centrum usług i produkcji
 • 4 miejsce na świecie pod względem atrakcyjności dla inwestycji B+R
 • Europejskie centrum usług (BPO)

PAIiIZ oferuje szeroką gamę wydawnictw nt. działalności gospodarczej w Polsce. Dodatkowe informacje dostępne są w sekcji "Publikacje".

 


 • Wzrost PKB dwa razy wyższy niż w Europie Zachodniej
 • 1 miejsce w rankingu planowanych inwestycji w Europie
 • 2 miejsce w Europie pod względem zaufania inwestorów
 • 5 miejsce na świecie w rankingu najlepszych lokalizacji dla BIZ

Wzrost PKB dwa razy wyższy niż w Europie Zachodniej
Wzrost polskiego PKB wyniósł 3,2% w 2005 r. Polska gospodarka rozwija się znacznie szybciej niż strefa euro (1,3%), wyprzedza także średnią wszystkich 25 krajów Unii (1,5%). Wzrost polskiego PKB zawdzięczamy wzrostowi eksportu, produkcji przemysłowej i inwestycjom. Zatrudnienie także rośnie. Polska wyprzedza kraje regionu pod względem wzrostu PKB na osobę.

Podniesienie poziomu płac, poprawiający się rynek pracy i niskie stopy procentowe przyczynią się do wzrostu konsumpcji i inwestycji w latach 2006-2007. Polski eksport może wzrosnąć nawet o 8,4% w 2006 i 8,7% w 2007.

Prognozy wzrostu polskiego PKB w najbliższych latach

 Rok

2006

2007

2008

Wzrost PKB w %

 3,9 - 5,0

3,4 - 5,8

3,5 - 6,2

Źródło: NBP, kwiecień 2006

1 miejsce w rankingu planowanych inwestycji w Europie
Polska postrzegana jest jako doskonała lokalizacja potencjalnych inwestycji lub rozszerzenia projektów w Europie. Jak czytamy w raporcie Ernst&Young "Europejska Atrakcyjność Inwestycyjna" Polska znajduje się wśród liderów dzięki doskonałym wskaźnikom produktywności i elastycznym regulacjom zatrudnienia.

Rozważane lokalizacje nowych inwestycji bądź
rozszerzenia projektów w Europie
(% wskazań każdego kraju)

       %  

 Polska

16

 Rosja

10

 Niemcy

7

 Węgry

6

 Czechy

6

 Słowacja

4

 Wielka Brytania

 4

Źródło: "Emerging Economies Stake Their Claim" Ernst&Young 2005

2 miejsce w Europie pod względem zaufania inwestorów
Raport firmy konsultingowej AT Kearney z 2006 r. bardzo pozytywnie ocenia Polskę jako dynamiczne środowisko dla Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ). W raporcie czytamy, że jeden na czterech inwestorów coraz pozytywniej wyraża się o polskim rynku. Jeden na dziesięciu światowych inwestorów wskazał Polskę jako lokalizację przyszłej inwestycji. Przedstawiciele światowych firm telekomunikacyjnych ocenili Polskę jako pierwszą wśród światowych lokalizacji atrakcyjnych dla BIZ. Perspektywy rozwoju rynku usług i nowych technologii także są optymistyczne. Raport AT Kearney przewiduje, iż niebawem zaobserwujemy ogromny wzrost napływu inwestycji telekomunikacyjnych do Polski.  


Polska zajęła drugie miejsce wśród najbardziej preferowanych lokalizacji inwestycji z sektora energetycznego i gazowego, trzecie w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie. Raport podkreślił rosnący potencjał Polski jako lokalizacji centrów usług takich jak centra finansowe czy centra obsługi telefonicznej tzw. call-centers.  

5 miejsce na świecie w rankingu najlepszych lokalizacji dla BIZ
Według raportu Ernst&Young (2006) prezesi największych korporacji umieścili Polskę na 5.  miejscu w świecie pod względem najlepszych krajów regionu dla inwestycji. Wśród krajów europejskich, zagraniczni inwestorzy będą musieli wybierać między Polską (17%) i Niemcami (16,5%)

Kraje najbardziej atrakcyjne dla BIZ
(Całość to 100% - 3 możliwości wyboru)

       %  

 Chiny

41

 USA

41

 Niemcy

18

 Indie

18

Polska

 15

 Wielka Brytania

11

 Czechy

 8

Źródło: "Emerging Economies Stake Their Claim" Ernst&Young 2006

Prezesi największych europejskich korporacji ocenili Polskę wysoko także pod względem wzrostu produktywności. Według Ernst&Young Polska jest druga w Europie.

Lokalizacje najbardziej preferowane przez prezesów pod względem:
dostępności lokalizacji, kosztów ziemi i regulacji prawnych

       %  

 Polska

12

 Wielka Brytania

9

Niemcy

8

Hiszpania

7

 Czechy

6

Źródło: "Emerging Economies Stake Their Claim" Ernst&Young 2005

 


 • 20 milionów młodych, wyedukowanych i znających języki obce osób
 • 50% społeczeństwa ma mniej niż 35 lat
 • Ponad 2 miliony osób kształci się w szkołach wyższych
 • 427 ośrodków nauczających na poziomie wyższym
 • Lojalne i pracowite społeczeństwo

Polskie społeczeństwo jest najmłodsze w Europie, zaś ilość osób pracujących jest największa w Europie Centralnej.

50% społeczeństwa ma mniej niż 35 lat, zaś 35% ma mniej niż 25 lat. Młoda generacja Polaków jest najlepiej wyedukowana w Europie. 45,2% osób w wieku od 20 do 24 lat  korzysta z ofert szkół wyższych. 

Procent populacji zdobywającej wykształcenie wyższe
w grupie wiekowej 20-24 lat

       %  

 Polska

45.2

 Niemcy

35

 Węgry

34.8

 Holandia

34.4

 USA

33.9

Irlandia

28.3

 Czechy

25.0

 Słowacja

 19.0

Źródło: "Education at a glance" OECD 2003

Ponad dwa miliony młodych ludzi studiuje obecnie w szkołach wyższych. W 2004 r. mieliśmy 384 000 absolwentów szkół wyższych. Coraz więcej osób z małych miasteczek i wsi dostaje się na studia.

Polacy tworzą jedną z najlepiej wykształconych społeczności w Europie.  W Polsce istnieje 427 ośrodków wyższej edukacji. W Polsce działa 126 uczelni państwowych, w tym: 17 uniwersytetów, 22 wyższych szkół technicznych (politechniki, akademie techniczne) oraz 301 uczelni niepaństwowych. Pracuje w nich ponad sto tysięcy naukowców, z czego połowa z tytułem doktora.

Co roku ponad 211 000 studentów kończy nauki społeczne, biznesowe i prawnicze, 43 000 kończy kierunki inżynierskie, produkcyjne i budowlane, 22 000 absolwuje kierunki z dziedzin nauk ścisłych, matematyki i informatyki, zaś kierunki filologiczne kończy 2 500 osób.

Polska wyróżnia się pod względem liczby absolwentów informatyki, którą rocznie kończy 40 tysięcy osób. Wysoka jakość kształcenia informatycznego potwierdzana jest przez sukcesy polskich studentów w międzynarodowych konkursach programowania. Polacy wygrywają w prestiżowym rankingu TopCoder, zajmują także wysokie miejsca w światowym konkursie The Google Code Jam, czy organizowanej przez IBM rywalizacji Linux Scholars Challenge.

Polscy specjaliści sektora IT są bardzo chętnie zatrudniani za granicą. Bez trudu znajdują pracę w największych firmach informatycznych. Stanowią duży odsetek menadżerów odpowiedzialnych za działalność działów badań i rozwoju (B+R) w największych światowych korporacjach, takich jak Microsoft czy Nokia. W Dolinie Krzemowej pracuje 300 polskich informatyków.

W Polsce istnieje 20 ośrodków akademickich łącznie kształcących 150 000 osób na kierunkach związanych z informatyką i telekomunikacją.

Znajomość języków obcych bardzo szybko rośnie wśród młodych Polaków. Najbardziej popularny jest angielski, następny jest niemiecki i rosyjski. 44% polskiego społeczeństwa potrafi porozumieć się w języku obcym, 33% włada dwoma językami obcymi. Należy podkreślić, że 80% studentów mówi po angielsku.

Procent uczniów uczących się
języków obcych w liceach

 

 Angielski

Niemiecki 

Francuski

Rosyjski

Polska

 80

 53

 11

 18

 Węgry

 63

 60

 4

 1

 Czechy

 64

 49

 4

 1

 Słowacja

 56

 51

 1

 7


Po Koreańczykach, Polacy są najbardziej pracowitym społeczeństwem. Według raportu OECD z 2005 r., w 2004 r. pracowali średnio 600 godzin więcej niż pracownicy niemieccy czy francuscy.

Polacy są pracowici i lojalni

 

Średnia ilość godzin przepracowanych 
w ciągu roku przez jednego pracownika.

 Korea

 2380

 Polska

1957

 Meksyk

1920

Słowacja

1913

Czechy

1900

Japonia

1840

USA

1812

 Węgry

1806

Grecja

1803

Źródło: OECD Employment Outlook

Inwestorzy zagraniczni wysoko oceniają umiejętności i zaangażowanie polskich pracowników. W wielu przypadkach polskie oddziały zagranicznych firm były oceniane jako najbardziej wydajne na świecie. W raporcie Ernst&Young Polska jest na piątym miejscu po Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Skandynawii pod względem poziomu umiejętności pracowników.

Najlepsze miasta pod względem dostępu do wykwalifikowanej kadry 
(
punkty odzwierciedlają średnią ilość nominacji na pierwsze, drugie i trzecie miejsce)


Pozycja

Miasto

Wynik

 1 (1)

Londyn 

 1,32 (1,32)

 14 (16)

Warszawa

 0,28 (0,20)

 24 (19)

Praga

 0,11 (0,16)

 18 (23)

Budapeszt

 0,21 (0,13)

 Źródło: European Cities Monitor 2005, Cushman & Wakefield; dane w nawiasach pochodzą z European Cities Monitor 2004, C&W

 


 • W sercu kontynentalnej Europy
 • Dostęp do 250 milionów konsumentów w promieniu 1000 km
 • Część transeuropejskiego korytarza drogowego
 • Konkurencyjne koszty działalności gospodarczej


Położenie geograficzne Polski w sercu Europy tworzy wiele możliwości, co przyciąga inwestycje z Europy Zachodniej, USA i Azji. Ułatwia ono także proces logistyczny związany z eksportem do Europy i poza nią. Istnieją doskonałe połączenia lotnicze, drogowe, kolejowe i morskie z głównymi stolicami kontynentu.Polska usytuowana jest pomiędzy wysoce rozwiniętą Europą Zachodnią a Europą Wschodnią, z dynamicznie rosnącymi rynkami np. w Rosji czy na Ukrainie. Inwestycje w Polsce dają dostęp do 500 milionów osób w Europie Zachodniej i 250 milionów w Europie Wschodniej. Jedenaście lotnisk posiada bezpośrednie połączenia lotnicze z najważniejszymi miastami świata. Mamy także trzy porty morskie na wybrzeżu Bałtyku oferujące połączenia do najważniejszych portów na świecie. Wszystkie drogi komunikacji transportowej są obecnie modernizowane i rozbudowywane dzięki zaangażowaniu funduszy UE, np. korytarz transportowy Trans-European Network.

 

Polska ma szansę stać się kluczowym centrum dystrybucyjnym Europy. Prawie 80% nowoczesnych magazynów znajduje się w okolicach Warszawy. Także miasta takie jak Łódź, Poznań, Gdańsk, Wrocław i Katowice są strategicznie położone jako centra magazynowe z dobrym dostępem do rynków ościennych.

Według firmy Cushman&Wakefield, Warszawa nadal jest najlepszą lokalizacją dla inwestycji. Zajęła także drugie miejsce w Europie pod względem łatwego dostępu do innych rynków.

Przyszła ekspansja - Europa

 Miasto

 Liczba firm
planujących umiejscowienie

 Warszawa

 41

 Praga

34

 Moskwa

32

 Budapeszt

32

 Londyn

 20

Źródło: European Cities Monitor 2005,
Cushman & Wakefield

Najlepsze miasta pod względem łatwości dostępu do rynków zbytu
(punkty odzwierciedlają średnią ilość nominacji na pierwsze, drugie i trzecie miejsce) 

 Miejsce

Wynik

1. (1) Londyn 

1,3 (1,25)

18. (18) Warszawa

0,16 (0,17)

25. (21) Budapeszt 

0,07 (0,13)

21. (25) Praga

0,13 (0,07)


Źródło:


Konkurencyjne koszty działalności gospodarczej
W raporcie Ernst&Young Polska znalazła się na pierwszym miejscu w Europie pod względem dostępności gruntów przemysłowych, ich kosztów i regulacji prawnych. W kategorii  elastyczności prawa pracy Polska jest druga po Wielkiej Brytanii i trzecia w raporcie pod względem wysokości podatku CIT.

Lokalizacje najbardziej preferowane przez prezesów
pod względem elastyczności prawa pracy:

       %  

 Polska

12

 Wielka Brytania

9

Niemcy

8

Hiszpania

7

 Czechy

6

Źródło: "Emerging Economies Stake Their Claim" Ernst&Young 2005

 


 
 • 38 milionów konsumentów i 10% roczny wzrost rynku detalicznego

Polska jest największym rynkiem Europy Centralnej i ósmym największym rynkiem kontynentu. Obecnie żyje tu 38,17 milionów ludzi, co sprawia, iż jest to 30-sty największy rynek na świecie. Polski rynek zbytu jest większy niż połączone rynki innych dziewięciu "nowych" krajów członkowskich UE. 38,17 milionów polskich konsumentów napędza 10% roczny wzrost rynku detalicznego.

Źródło: Eurostat

Pod względem atrakcyjności rynków lokalnych Polska prowadzi wśród "nowych" członków UE i jest czwarta w Europie, po Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji.

 


 • Ponad 90 mld euro dostępnych na rozwój, infrastrukturę i zasoby kadrowe
 • 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych i Parków Technologicznych oferujących zachęty

Wśród krajów członkowskich, Polska otrzymała dostęp do największej kwoty funduszy UE. Ponad 90 mld euro może zostać przeznaczonych na rozwój, infrastrukturę i zasoby ludzkie w latach 2007-2013.

Polska wita inwestorów zagranicznych gamą zachęt inwestycyjnych dostosowanych do ich potrzeb. Dostępne są różne formy pomocy publicznej, włączając granty, zachęty i zwolnienia podatkowe.

W ramach wspierania rozwoju regionalnego powstało 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych o całkowitej powierzchni około 6 300 ha. Na tych obszarach działalność inwestycyjna wspierana jest przez preferencyjne warunki. Inwestorzy posiadający pozwolenie na działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej mogą skorzystać z:

 • zwolnienia z podatku dochodowego (jako formy pomocy regionalnej)
 • gruntów po konkurencyjnych cenach
 • nieodpłatnej pomocy w załatwianiu formalności inwestycyjnych
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości
 • dotacji na szkolenia pracowników
 • dotacji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy

Szczegółowe omówienie form pomocy w SSE zamieszczono w dziale Inwestuj w Polsce. Specjalne Strefy Ekonomiczne będą działać do 2015-2017 roku. 


 • Światowe i regionalne centrum usług i produkcji
 • 4 miejsce na świecie pod względem atrakcyjności dla inwestycji B+R
 • Europejskie centrum usług (BPO)

Atrakcyjność Polski jako lokalizacji inwestycji w centra badań i rozwoju (B+R) i centra usług BPO lawinowo rośnie. Wpływa na to wiele czynników między innymi: strategiczne położenie, zasoby ludzkie czy zachęty inwestycyjne. Polska staje się regionalną i światową platformą usług.

 Kliknij na obrazek by zobaczyć powiększoną wersję.

 

Międzynarodowe korporacje są żywo zainteresowane ulokowaniem swoich centrów badań i rozwoju w Polsce. Otwarcie takiego ośrodka w Polsce pozwala na poprawę efektywności i obniżenie kosztów a także poprawę jakości produktów firmy. Obecnie w Polsce istnieje ponad 30 centrów B+R i wciąż przybywają nowe. Centra B+R w Polsce zatrudniają ponad 2 000 osób. Inwestorzy wybierają Polskę ze względu na dostęp do wysoko wykwalifikowanych kadr, istnienie wielu ośrodków akademickich oraz wsparcie władz. Między innymi, następujący inwestorzy umieścili swoje centra B+R w Polsce:  ABB, Avio, Fujitsu, Glaxo Smith Kline, IBM, Intel, Lincoln Electric, Motorola, Oracle, Simens, TRW Automotive, Whirlpool. Ich pozytywne doświadczenia i doskonałe rezultaty sprawiają, że większość decyduje się na zwiększenie zakresu i skali działalności. Niemiecka firma Siemens zwiększyła zatrudnienie we wrocławskim ośrodku o 40%.

Według raportu AT Kearney inwestorzy europejscy umiejscowili Polskę na czwartym miejscu na świecie pod względem atrakcyjności inwestycji B+R. 

Polska postrzegana jest jako doskonałe miejsce do przeniesienia nieprodukcyjnych funkcji firmy takich jak departamenty finansowe, call-centers czy magazynowanie. Polska staje się europejskim centrum usług offshoringowych (BPO.)

Od 2005 r. inwestorzy z sektora BPO mogą korzystać z oferty Specjalnych Stref Ekonomicznych oferujących np. zwolnienia podatkowe. Przewidywany jest znaczy wzrost wśród firm oferujących usług księgowe i call-centers. Polska może stać się liderem pod względem napływu inwestycji do sektora BPO. Wśród firm mających swoje centra BPO w Polsce znalazły się np.: Accenture, Avon, Electrolux, Fiat, IBM czy Lufthansa.

European Cities Monitor 2005, Cushman & Wakefield; dane w nawiasach pochodzą z European Cities Monitor 2004, C&W